Trang chủ >Dịch vụ công ty

Công ty TNHH công nghiệp nặng cầu đường Liming thành phố Hà Namkể từ ngày thành lập đến nay luôn cung cấp dịch vụ tốt và hiệu quả cao. Dịch vụ chúng tôi tri kỷ, chế tạo tinh vi, giá cả hợp ý, làm cho khách hàng yên tâm. "Lấy khách hàng làm ",cung cấp phục vụ cho khách hàng, "lấy dịch vụ làm trung tâm", chế tạo sản phẩm có giá trị nhất cho khách hàng. "lấy chất lượng làm trọng tâm", hướng tới phục vụ toàn diện vì khách hàng! Với tiêu thụ sản phẩm, lợi ích khách hàng là điều quan trọng nhất của chúng tôi, phục vụ chúng tôi theo dõi tinh vi hóa,từ tư vấn trước khi mua hang, phục vụ đế giới thiệu sản phẩm cho khách hang, chúng tôi đều yêu cầu tinh vi và tỉ mỉ, Năng lực thiết kế phát triển, sản xuất chế tạo, lắp đặt điều chỉnh, sửa chữa kỷ thuật, thăm đáp lễ không đình ngày tốt, cam kết chất lượng nghiêm khắc ,dịch vụ chăm sóc khách hang chất lượng tốt và nhanh chóng , mỗi khâu đều sắp xếp tốt, đã giải quyết vấn đề khó khăn của từng khách hàng.

Hứa hẹn về dịch vụ:

Khách hàng trước khi đặt mua sản phẩm , công ty sẽ miễn phí cử nhân viên kỹ thuật đến hiện trường,giúp khách hàng quy hoạch , thiết kế quá trình và lập phương án , sau khi mua hàng,công ty sẽ miễn phí cử nhân viên đến hiện trường chỉ đao lắp đặt điều chỉnh và quản lý về thiết bị.phối hợp với khách hang quy hoạch và quản lý thiết bị , cứ đến khách hang hải lòng.

Trước bán:
(1)Sự lửa chọn về loại hình thiết bị.
(2)Thiết kế và sản xuất của sản phẩm căn cứ yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
(3)Đào tạo nhân viên kỹ thuật.

Trong bán:
(1) Sự nghiệm thu sản phẩm.
(2) Trợ giúp khách hàng sắp xếp phương án thi công công trình.

Sau bán:
(1)Miễn phí cử nhân viên chuyên nghiệp đến hiện thường chỉ đạo lắp đặt và điều chỉnh.
(2)Lắp đặt và điều chỉnh thiết bị.
(3)Đào tạo nhân viên thao tác tại hiện thường.
(4)Kiểm trả thiết bị định kỳ.
(5)Giải quyết trục trặc hiện thường một cách nhanh chóng chủ động.
(6)Cung cấp giao lưu kỹ thuật.
(7)Cung cấp dịch vụ giữ gìn sửa chữa về thiết bị lớn.